Lekcie

Súkromné lekcie

Dni kedy som k dispozícii:

Termín podľa dohody

Som ochotný dochádzať:

áno / 50 km

Vyučujem aj skupiny:

áno

prvá lekcia zdarma


Zapožičanie vybavenia / pomôcok:

Gitara / 200 €


Dni kedy som k dispozícii:

Termín podľa dohody

Som ochotný dochádzať:

áno / 50 km

prvá lekcia zdarma